De har lärt känna varandra på olika festivaler och känt att bryggerierna matchar varandra bra. Nu har Brygghuset Finn och Odd Island dessutom bryggt ett öl tillsammans.

Claes Johansson och Jonas Wånge heter segrarna i Gotia Hembryggarförenings årliga stajtfajt. Årets upplaga av tävlingen handlade om mörk stark belgisk ale och totalt var det åtta tävlande bidrag. Och denna gång vann alltså Claes Johansson och Jonas Wånge. –…

Folkölsbutiken Fölk i Göteborg kommer att stänga. Tillståndsenheten har stoppat deras provningar och var inte alls nöjda med fördelningen mellan öl och mat. Ägaren Johan Lindberg ser ingen framtid för butiken efter beskeden.