BRYGGERIENKÄT 2019-2020

Nils Oscar satsar offensivt under 2020

Nils Oscar tillhör pionjärerna inom svensk craft beer. Under nästa år satsar man bland annat på sitt eget taproom. Det och mer får du veta i vår enkätserie.

Patrick Holmqvist är bryggarpionjären på Nils Oscar som byter arbetsplats till Nyköping Brewing Company efter sommaren. Här svarar han på vår sommarfrågor.