Nils Oscars vd vill ta bort maxgränsen för gårdsförsäljningen

Ta bort eller öka maxvolymen till 10 miljoner liter per år för bryggerier som ska omfattas av gårdsförsäljning. Det förslaget kommer från Henrik Kihlberg på Nils Oscar.

Politikerna är ganska tysta om gårdsförsäljning just nu, men på debattsidorna är inte frågan lika frånvarande. Henrik Kihlberg på Nils Oscar är en av dem som gett sig in i debatten.

Nils Oscar är ett av de bryggerier som drabbas av den övre gräns på en halv miljon liter i årsproduktion, som finns i det förslag som utredningen presenterade tidigare i år.

För Nils Oscar blir det extra tydligt när lokala konkurrenten Nyköping Brewing skulle få sälja, medan Nils Oscar inte skulle får göra det.

I en debattartikel i Land noterar Henrik Kihlberg att det är drygt tio hantverksbryggerier som inte omfattas av gårdsförsäljning i det aktuella förslaget. Något som han menar gör det svårare för de här bryggerierna att växa.

Istället lägger Henrik Kihlberg fram ett eget förslag:

– Vårt förslag är att alla bryggerier får bedriva gårdsförsäljning eller att man åtminstone ökar miniminivån till tio miljoner liter per år för att skapa en stark bryggerinäring i Sverige där de som kommit längst också får vara med.

– Andra förslag som skulle påverka tillväxten för hantverksbryggerier är differentierad alkoholskatt eller ett fast påslag för öl hos Systembolaget baserat på förpackning, och att oligopolet i restaurangbranschen regleras.

Här kan du läsa debattartikeln.