Trots vinstlyft – tufft för småbryggerierna

Foto: Tobias Janius

Igår släppte Systembolaget sin statistik för 2023 som visar volymförsäljning från de 50 största leverantörerna av öl, och det är jobbiga siffror för många hantverksbryggerier.

 

Det går bra för Systembolaget. Igår redovisade man ett vinstlyft på 551 miljoner kronor före skatt under 2023. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2022, då vinsten låg på 248 miljoner kronor. Nettoomsättningen steg dessutom till nästan 38,2 miljarder kronor jämfört med 37,2 miljarder kronor året innan.
 
 
Att volymförsäljningen ökat hos det statliga företaget med lagstadgat monopol på försäljningen av alkoholhaltiga drycker betyder dock inte att det gått särskilt bra för de små till medelstora ölbryggerierna. Snarare tvärtom. Av de 20 små till medelstora ölbryggerier som säljer mest på Systembolaget, hade 16 av dem minskat sin sålda volym under 2023 jämfört med 2022.
 

 

Av de svenska bryggerier med över 100 000 liter såld öl på Systembolaget, sticker några bryggerier ut genom att ha tappat mer än andra i procent; Beerbliotek (-30%), Nils Oscar (-26%), Nynäshamns Ångbryggeri (-18%) och Oppigårds Bryggeri (-10%) är de fyra större hantverksbryggerier som tappat mest.
 
 
Men det finns också positiva undantag på listan över de 20 bryggerier som säljer mest på Systembolaget. Train Station (+180%),  Brygghuset Finn (+28%) och Remmarlöv Gårdsbryggeri (+5%) visar en positiv utveckling. Train Stations ökning består till största delen av en ekologisk ipa som kom in på samtliga Systembolag i mars 2023.
 

 

De tre största leverantörerna Spendrups, Carlsberg och Åbro ligger relativt stabilt i såld volym.
 
 
I de flesta fall är förändringar i såld volym synonymt med värdemässig förändring, det vill säga försäljning i kronor. Men det finns undantag och det gäller bryggerier med ökad prisbild 2023 jämfört med 2022. När Beernews studerar Stigbergets försäljning på Systembolaget visar bryggeriet en ökad omsättning i kronor även om volymen gått ner något. Omnipollo visar liknande tendens, även om deras volym gått ner något har försäljning i kronor inte minskat lika mycket.
 
 
Bryggerier med mer än 100 000 liters försäljning på Systembolaget 2023:
 
Spendrups Bryggeri, 84,3 miljoner liter   (+1,7%)
Carlsberg Sverige, 62,5 miljoner liter   (+0,3%)
Åbro Bryggeri, 47,2 miljoner liter   (-0,8%)
Kopparbergs Bryggeri, 24,7 miljoner liter   (+11,1%)
Galatea, 16,3 miljoner liter   (-4,2%)
Krönleins Bryggeri, 15,2 miljoner liter   (-4,9%)
Oppigårds Bryggeri, 1 332 000 liter   (-10,1%)
Stigbergets bryggeri, 1 078 000 liter   (-5,2%)
Poppels Bryggeri, 845 000 liter   (-8,5%)
Nils Oscar, 379 000 liter   (-25,8%)
Barlingbo Bryggeri, 363 000 liter   (-5,7%)
Nynäshamns Ångbryggeri, 362 000 liter   (-17,7%)
Jämtlands Bryggeri, 330 000 liter   (-0,8%)
Omnipollo, 286 000 liter   (-5,1%)
Göteborgs Nya Bryggeri, 282 000 liter   (-2,6%)
Dugges Bryggeri, 256 000 liter   (-2,4%)
AB Brygghuset Finn, 207 000 liter   (+27,5%)
Train Station Brewery, 156 000 liter   (+180%)
Beerbliotek, 128 000 liter   (-30,2%)
Remmarlöv Gårdsbryggeri, 121 000 liter   (+5,1%)
 
 
Kommentar till listan: Siffrorna visar sålda liter på Systembolaget under 2023 samt procentuell förändring jämfört med 2022. Vi listar de leverantörer som driver bryggeri och som hade en försäljning på över 100 000 liter på Systembolaget under 2023. Renodlade importörer är inte med på listan. Listan innehåller inte heller försäljning av alkoholfri öl eller den volym som bryggerier eventuellt brygger åt andra bryggerier.