Differentierad skatt kan bli verklighet 1 jan

Från vänster; Gunnar Sonesson, Erik Frithiof, Robert Andersson, Johan Håkansson, Ayla Yavuzalp och David Sundén.

Frågan om differentierad alkoholskatt har blivit en ödesfråga när tiderna är svåra för landets små och medelstora bryggerier. Efter ett möte mellan Sveriges oberoende bryggerier och riksdagsrepresentanter från Tidöpartierna kan dörren till en förändring ha öppnats ytterligare.

I takt med att den ekonomiska situationen för landets bryggerier blir allt tuffare har den mediala bevakningen ökat. Såväl tidningar som tv rapporterar nu frekvent om krisen och på frågan ”vad skulle göra skillnad?” är bryggeriernas svar entydigt: Differentierad alkoholskatt.

 

Differentierad alkoholskatt innebär i praktiken att alkoholskatten för småproducenter av alkohol blir lägre, i syfte att bidra till fler arbetstillfällen, inte minst på landsbygden. Något som alla andra länder i EU redan tillämpar. Frågan har stått överst på Sveriges oberoende bryggeriers dagordning i många år och branschföreningen har bland annat tagit fram olika rapporter och haft flera möten med ledande riksdagspartier, nu senast i mitten av januari då det möttes på Stigbergets Fot i Stockholm.

 

– Ämnet på mötet var ”Från ord till handling”. Vi ville vara på vår hemmaplan och kunna erbjuda öl i en avslappnad miljö, sist var vi på riksdagen och då blev det alkoholfritt, berättar Erik Frithiof, som var en av fyra på plats från föreningen.

 

Från Tidöpartierna fanns totalt 14 riksdagsrepresentanter, som alla sitter i olika aktuella utskott och differentierad alkoholskatt diskuterades under två timmar.

 

– Fokus låg på vilka modeller som används i Europa, samt vår föreslagna modell för Sverige. Dessutom hur det kan implementeras, vilka vägar som tas från nu till beslut och vilka nästa steg som vi kan ta och som politiken kan ta. Vi stöttade även upp diskussionen med verklighetsförankrade exempel från våra egna verksamheter och mitt intryck är att det gjorde stor nytta, de fick information om vad en skattereform egentligen betyder för individuella företag, säger Erik Frithiof.

 

Enligt Erik Frithiof var mötet lyckat, och det finns nu två vägar framåt. Antingen är frågan så liten att den inte prioriteras och därmed riskerar att dras i långbänk – eller så kan det gå snabbt, just eftersom frågan är så liten, finns möjligheten att den kan ”slinka igenom”, som politikerna hade uttryckt det.

 

– Vi fortsätter ligga på politiken från olika håll, med fokus på finansdepartement och utskotten, men även mot oppositionen som vi gärna och vill ha med oss. Centerpartiet är redan för och vi har också bundsförvanter inom Socialdemokraterna, vilket även visar att frågan inte är ideologiskt betingad, avslutar Erik.

 

Om det blir så att frågan nu ”slinker igenom”, kan differentierad alkoholskatt bli verklighet som tidigast 1 januari 2025.