De har lärt känna varandra på olika festivaler och känt att bryggerierna matchar varandra bra. Nu har Brygghuset Finn och Odd Island dessutom bryggt ett öl tillsammans.