30 kommuner kan få catering med alkohol

Oliver Rosengren, till höger och här med Hans Sundkvist från Winning, har haft massor med kontakter med kommuner som är nyfikna på catering med alkohol till privatpersoner. Foto: Privat.

Oliver Rosengren och Växjö var först med catering som inkluderar alkohol till privatpersoner. Nu säger han att 30 kommuner jobbar med frågan och pekar på att regeringens senaste lagändring stöder denna catering.

 

Moderata kommunalrådet Oliver Rosengren i Växjö hamnade i centrum i våras när Växjö godkände micro-catering till hemmen där även alkohol ingick. Detta fick sedan kritik av Länsstyrelsen, men då stod Växjö kommun på sig och menade att man inte behövde följa Länsstyrelsens uppmaningar.

Under de senaste veckorna har frågan blossat upp på nytt, bland annat efter att Malmö kommun tagit samma beslut som Växjö.

Men frågan diskuteras på fler platser än så.

– Det är så många som hört av sig att jag överväger om jag skulle föra något slags register, säger Rosengren.

Efter Växjö tog även Nacka tidigt samma beslut, och det har föreslagits ibland annat Göteborg och Lidköping.

– Karlskrona och Hallstahammar har tagit beslut, det är på väg i Ystad och Sjöbo, och det är många fler som varit i kontakt med mig. Vissa har infört det och andra utreder det.

Han uppskattar att det i dagsläget är cirka 30 kommuner som antingen infört denna form av catering, eller utreder det.

– Frågan har gått från kommunstyrelsen till beredningen, och hoppas förslaget kommer tillbaka till politiken under december månad.  Corona sätter många restauranger i svår sits, då gäller att våga tänka nytt och ta inspiration från andra som gör bra grejer, kommenterar Rasmus Möller, lokalpolitiker (M) i Lidköping till Beernews.

Rosengren misstänker att Länsstyrelsen i andra delar av landet kommer att ha synpunkter nu, men konstaterar att kommunerna inte behöver rätta sig efter deras synpunkter.

– Jag vill vara tydlig med att vi bryr oss om deras synpunkter, jag har noggrant tagit del av det som de har kommit fram till. Men att bli lyssnad på är en sak, det är viktigt att förstå att man kan lyssna utan att ändra sig, säger Rosengren.

Rosengren pekar även på att skrivningarna i det lagförslag som togs fram för at kunna stoppa alkoholförsäljning från 22.00 stöder Växjö kommuns beslut.

– De gör samma tolkning som vi gör, säger Rosengren.

Så här står det om alkohollagen och förslaget som togs fram för att stoppa alkoholförsäljning 22.00.

”Sådan servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som omfattas av alkohollagen ska vara förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.”

Detta följs upp av följande stycke:

”Med servering avses enligt 1 kap 11 § försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till konsument om försäljning sker om försäljningen sker för intag på stället.”