Oliver Rosengren och Växjö var först med catering som inkluderar alkohol till privatpersoner. Nu säger han att 30 kommuner jobbar med frågan och pekar på att regeringens senaste lagändring stöder denna catering.

Länsstyrelsen utreder tre beslut gällande alkohol i Växjö kommun. Detta trots att kommunen har sista ordet och inte behöver ändra något. Kommunalrådet Oliver Rosengren (M) kallar det hela slöseri med skattepengar.

Växjö kommuns beslut att tillåta alkohol vid så kallad microcatering har väckt många reaktioner. Alkoholhandläggare i andra kommuner menar att det inte är lagligt och Länsstyrelsen i Kronobergs län utreder frågan.