Länsstyrelsen utreder tre beslut gällande alkohol i Växjö kommun. Detta trots att kommunen har sista ordet och inte behöver ändra något. Kommunalrådet Oliver Rosengren (M) kallar det hela slöseri med skattepengar.

Växjö kommuns beslut att tillåta alkohol vid så kallad microcatering har väckt många reaktioner. Alkoholhandläggare i andra kommuner menar att det inte är lagligt och Länsstyrelsen i Kronobergs län utreder frågan.