Många åsikter om Växjös alkoholbeslut

Alkoholhandläggaren Bo Essén tror inte att Oliver Rosengrens beslut om alkoholservering i hemmen via catering är lagligt. Foto: Privat.

Växjö kommuns beslut att tillåta alkohol vid så kallad microcatering har väckt många reaktioner. Alkoholhandläggare i andra kommuner menar att det inte är lagligt och Länsstyrelsen i Kronobergs län utreder frågan.

 

Det var för en dryg vecka sedan som Beernews berättade om att Växjö kommun tillät alkoholservering i samband med att ett restaurangföretag med cateringtillstånd levererade mat till familjer i hemmet.

Även Nacka kommun har nu följt efter och ger samma tillstånd, men besluten ifrågasätts starkt.

– Det gick som ett skalv genom hela Sverige när det här kom ut. Nu finns en risk att många restauranger tror att det här är okej och vid en kontroll kan det innebära att man bryter mot alkohollagen, säger Bo Essén som är alkoholhandläggare och kommunjurist i Västervik.

Han medger att catering kan innebära servering av alkohol, men då ska en anställd från restaurangen finnas med under hela kvällen. Det menar Essén blir väldigt dyrt.

– Det är olyckligt för alla parter när politiker tolkar lagen själva. Vi alkoholhandläggare i landet har en förening där vi diskuterar och vi är överens om att det inte går att göra så här.

Men kommunalrådet Oliver Rosengren (M) i Växjö står på sig.

– Det avgörande är att det genomförs en servering. Exakt hur länge de stannar är inte lika viktigt, säger Rosengren.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har startat ett ärende och skickat en del frågor till Växjö kommun. De kommer med ett utlåtande längre fram.

– Vi kan inte svara på om det är förenligt med alkohollagen. Det är svårt att svara på vilka förutsättningar som getts eller hur de har tänkt, därför ska vi titta vidare på det. Nu ska vi sätta oss in i ärendet, och komma till en slutsats om hur detta förhåller sig till lagstiftning, säger Carin Lamme Lindh, enhetschef samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län, till sajten Accent.