Hård kritik mot beslut om catering med alkohol

Catering av öl och vin till privatpersoner blev aldrig någon succé. Nu sågar JO dessutom de initiativen. Foto: Pixabay.

Catering i hemmen med alkohol blev aldrig någon succé. Nu har Justitieombudsmannen dessutom riktat kritik mot en av kommunerna som införde den typen av catering.

Beernews berättade i en rad artiklar om hur Växjö kommun var först ut med så kallad mikrocatering, där det var tillåtet att ha med alkohol vid catering till privatpersoner utan att behöva stanna kvar och servera alla alkoholen.

Flera andra kommuner hakade på, bland annat Malmö och Sölvesborg, men invånarna visade aldrig något större intresse.  I Malmö blev förändringen dyr och väldigt få köpte alkohol på det viset.

Nu får dessutom Sölvesborgs beslut kritik av Justitieombudsmannen. En IOGT-NTO-medlem JO-anmälde kommunen, som nu får kritik för beslutet. Kritiken riktas mot hela kommunstyrelsen, men också mot kommunalrådet Louise Erixon (SD) som drev igenom förändringen.

”Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunens beslut i praktiken riskerar att vara ett beslut om att tillåta tillståndshavare med cateringtillstånd att bedriva detaljhandel. Enligt 5 kap. 2 § alkohollagen är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker. I praktiken innebär beslutet också att åldern för att få köpa alkohol sänks från 20 år till 18 år i Sölvesborgs kommun. Ungdomar som är 18 år men under 20 år som inte får köpa alkohol via Systembolaget kan nu i stället få alkohol hemlevererad så länge alkoholen presenteras av serveringsansvarig och förpackningen bryts”, står det bland annat i beslutet.

Kommunen ska presentera de åtgärder som krävs för att detta inte ska hända igen.

”Kommunstyrelsen ska informera tillståndshavare om gällande regler och säkerställa att tillståndshavare fortsatt har serveringsansvarig på plats under hela den tid som servering genom catering pågår, det vill säga så länge som förtäring av alkohol pågår.

Om servering ändå bedrivs av tillståndshavare på ett sätt som inte uppfyller lagens krav ankommer det på kommunstyrelsen att besluta om lämplig sanktion och ytterst att återkalla tillståndet”, står det i JO:s beslut.