Regeringen redo att ändra alkohollagen

Regeringen ser ut att vilja ge mer makt till landets länsstyrelser i alkoholfrågor. Foto: Montage.

Länsstyrelsen kan inte ändra kommuners beslut i alkoholfrågor. Ännu. En förändring utreds nämligen inom regeringen.

Beernews har i en rad artiklar skrivit om micro-catering och att tillåta alkohol i samband med servering av mat i hemmen. Först ut var Växjö, nyligen togs det beslut i Malmö och tidigare i morse berättade vi om att frågan nu är aktuellt i runt 30 olika svenska kommuner.

Men de beslut som tas i kommunen kan i framtiden komma att ändras av länsstyrelsen.

– Det saknas idag sanktionsmöjligheter eller möjlighet för länsstyrelsen att överpröva om en kommun anses bryta mot eller inte följa alkohollagen. Regeringen ser nu över möjligheterna och behoven av att införa en sådan ändring i alkohollagen, kommenterar statssekreteraren Tobias Lundin Gerdås i Svenska Dagbladet.

I Växjö, som var först ut med alkohol vid catering i hemmen, har länsstyrelsen kritiserat beslutet, kommunen har lyssnat men inte ändrat sitt beslut. Om regeringen beslutar sig för att agera i frågan blir alltså länsstyrelsen en myndighet som kan köra över kommunernas beslut.

En avgörande fråga är vad som räknas som serveringstid. Växjö kommun anser att det räcker med att utbildad personal från restaurangen är på plats och häller upp ölen eller vinet, länsstyrelsen tycker att personal ska vara kvar under hela måltiden. Det skulle innebära rejält ökade kostnader för restaurangen och förmodligen vore det slutet för hela verksamheten.

Socialdepartementet ställer sig här på länsstyrelsens sida.

Moderaten Torbjörn Tegnhammar i Malmö är rejält kritisk till hur länsstyrelsen eventuellt ska bli en myndighet som kan tvinga kommunerna att ändra fattade beslut.

– Om länsstyrelsen skulle få möjlighet att överpröva kommunens beslut i avseende catering och alkoholutskänkning vore det ett allvarligt angrepp på det kommunala självstyret. Det är helt absurt otidsenligt att icke valda byråkrater ska ha veto mot demokratiskt fattade beslut”, skriver han i ett mejl till SvD.