M-grupp kräver slopat matkrav på krogen

Ett av kraven som framförs att kravet på matservering ska tas bort. Foto: Pixabay

”Slopa kravet på matservering för att få servera alkohol”, det kräver en rad moderata politiker i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De moderata politikerna inleder debattartikeln ned att kritisera den nuvarande lagstiftningen.

– Alkohollagens krav på att mat alltid måste kunna serveras är mycket rigida. De omöjliggör nya affärsidéer som att en frisör kanske vill erbjuda ett glas bubbel till bal- eller bruduppsättningen.

Även tillsynsverksamheten hos länsstyrelsen får en släng av sleven.

– Tillsynsverksamheten lämnar också mycket i övrigt att önska. Det är kommunerna som ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn, men i nästa steg ska länsstyrelserna granska kommunerna. Litar vi inte på kommunerna? Dessutom saknar länsstyrelserna verktyg att ingripa mot kommunerna om de skulle begå något fel. Allt detta är onödig byråkrati. En näringsidkare som anser sig felbehandlad överklagar till förvaltningsrätten.

Debattörerna skriver att ett antal regler i den nuvarande alkohollagen ger bisarra tillämpningar och kravet på slopad matservering är inte det enda som framförs. De vill även att följande punkter ska genomföras.

Tillåt take away-försäljning och hemleverans av alkohol.

Minska detaljregleringen i serveringstillstånden. Det ska inte behövas specifika tillstånd för olika verksamheter som provsmakning eller catering.

Förenkla godkännandet av serveringslokaler, ett tillstånd ska gälla för en lokal och alla med serveringstillstånd ska slippa att söka specifika tillstånd för exempelvis provsmakning.

Avskaffa länsstyrelsens tillsynsansvar över kommunernas alkoholhandläggning

Slopa den kommunala restaurangskatten i alla kommuner. Tillstånds- och tillsynsavgifter ska utgå för myndighetens arbetsbelastning och inget annat.