Kravet: Stäng Systembolaget

Nu kommer krav på att Systembolaget ska stängas. Foto: Systembolaget..

Systembolaget säljer mer alkohol än någonsin tidigare i corona-tider. Då kommer kravet på att hela verksamheten ska stängas.

Kraven har den senaste tiden framförts från flera olika håll. Ungdomens Nykterhetsförbund kom med kravet för en tid sedan och nu är det dags igen.

Det är Anders Dahlström från Sunnes Nykterhetsförbund som framför kravet i en debattartikel hos Nya Wermlands-Tidningen.

– Många verksamheter som till exempel restauranger och krogar har fått restriktioner. En som inte alls har fått några nya förhållningsorder är systembolaget. Varför? Vi vet att alkoholen belastar den svenska sjukvården mycket.

Systembolaget har visserligen genomfört en rad åtgärder i corona-tider, men för Dahlström är det inte nog.

Han pekar på att många människor dör i Sverige på grund av alkoholrelaterade sjukdomar. Han ser också en möjlighet med att svenskarna med stängda gränser och Systembolaget stängt skulle ändra sina alkoholvanor.

– Nu hoppas vi att ni politiker och övriga opinionsbildare tar dessa synpunkter under allvarligt övervägande och ser detta som en stor möjlighet att positivt förändra mångas alkoholvanor och därmed framgent bidrar till en bättre folkhälsa och minskade samhällskostnader, skriver Dahlström.