Bara storbryggerier på nästan alla krogar

”I en storstad som Göteborg är 93 procent av fatmarknaden i praktiken stängd för små lokala hantverksbryggerier”, säger Tomas Lindohf.

93 procent av krogarna i Göteborg har bara fatöl från en leverantör enligt en undersökning från Svenska Ölfrämjandet, som frågar sig om storbryggerierna bryter mot konkurrenslagen

Svenska ölfrämjandet har under en tid låtit medlemmar undersöka krogarna i Göteborg för att se hur det är med mångfalden av öl.

Det de kom fram till var alltså att bara sju procent hade öl från mer än en leverantör.

Leverantörer som nästan alltid var Carlsberg, Spendrups eller Åbro.

– Det här bekräftade våra misstankar. I en storstad som Göteborg är 93 procent av fatmarknaden i praktiken stängd för små lokala hantverksbryggerier. I mindre städer förekommer det att samtliga krogar har ingått avtal med något storbryggeri och därmed enbart säljer deras öl, berättar Svenska Ölfrämjandets ordförande Tomas Lindohf på Svenska Ölfrämjandet i en debattartikel.

På krogarna kan det finnas en mängd varumärken fast det är samma leverantör, vilket gör att det kan se ut som att det finns en mångfald av öl där. Något Svenska Ölfrämjandet anser är vilseledande för konsumenterna.

– Vi kräver att Konkurrensverket begränsar de här avtalen. De är skadliga för svensk ölkultur. Vi har över 450 bryggerier i Sverige som inte får en sportslig chans att slå sig in på marknaden med sina produkter, säger Tomas Lindohf.

Det pågår en utredning hos konkurrensverket mot Carlsbergs och Spendrups krogavtal, som beernews har skrivit om tidigare. Ölfrämjandet välkomnar den utredningen.

– Bryggerilån och avtal har satt ett effektivt krokben för hantverksbryggeriernas möjlighet att sälja fatöl i över 20 år. Det begränsar utbudet för alla oss konsumenter, säger Tomas Lindohf.