Granskning kan stoppa bryggeriers krogavtal

Efter en anmälan granskar nu Konkurrensverket de avtal som Spendrups och Carlsberg har med krogar om bland annat krananläggningar. Foto: Pixabay

Sedan ett år tillbaka pågår en utredning på Konkurrensverket mot Carlsbergs och Spendrups avtal i hotell- och restaurangbranschen. Om bryggerierna fälls kan de bli tvingade att upphöra med de lån och avtal de har med svenska krogar och barer.

Mycket av utredningen är under sekretess fortfarande men klart är att det är Carlsberg och Spendrups som granskas. Men vem som anmält vill inte Amanda Bos Ekman på Konkurrensverket (KKV) avslöja.

– Det är stor aktör som har klagomål mot framför allt Spendrups och Carlsberg. Att deras avtal i horecasektorn kan vara konkurrensbegränsande.

Utredningen har pågått ett år och kan pågå i upp till två år till. Amanda Bos Ekman kan inte säga hur lång tid den kommer att ta, men hon säger att det är en medelstor utredning.

Om Spendrups och Carlsberg fälls har Konkurrensverket flera påföljdsmöjligheter. Det kan utdöma en konkurrensskadeavgift vars belopp avgörs av den skada som anses ha gjorts och tar även hänsyn till omsättning. KKV kan även ålägga bryggerierna att upphöra med avtalen, kopplat till ett vite.

På Carlsberg Sverige vill man inte kommentera utredningen.

– Jag kan bekräfta att det är en pågående utredning och på grund av det kan jag inte kommentera. Förutom att vi självklart samarbetar med utredningen, säger Henric Byström på Carlsberg Sverige.

Spendrups menar att man inte hindrar andra aktörer från att komma in. När vi kontaktar dem skriver de:

– Spendrups erbjuder flera avtalslösningar där kundens behov styr vilken avtalsform som tecknas. Kunden kan välja leveransavtal med tillgång till e-handel och direkt distribution och sen mer omfattande dryckesavtal där vi adderar in fler tjänster och värden för kunden som till exempel installation av lämplig fatölsanläggning, dygnet-runt-service av fatölsanläggning eller annan utrustning. Oavsett vilket avtal kunden har med Spendrups kan kunden alltid ta in andra leverantörer.

När vi frågade om detta gäller även för kranar så svarar Spendrup att de inte kommenterar kundavtal och detta gäller även frågor om förskottsrabatt, det vill säga avtal som ger ut en rabatt i förskott till krogar och barer. 

2002 gjordes en liknande utredning av bryggeriavtalen hos KKV som dock inte ledde någon vart. Då var det Svenska Ölfrämjandet som låg bakom anmälan. Ordförande i Svenska Ölfrämjandet vid den tiden var Fredrik Berggren.

– Det är välkommet att det tas upp igen. Det är en sån fråga som tyvärr glöms bort på grund av att affärsmodellen är så vanlig att ingen ifrågasätter den längre. Det har blivit aktuellt nu igen för att vi har så många nya bryggerier som vill sälja fatöl och inser att det är kört på lejonparten av alla ställen. Då är det uppenbart att man måste se på frågan igen, säger han.

Fredrik Berggren är sen länge engagerad i frågan även om han inte är inblandad i den här anmälan.

– Avtalen är fel på många sätt, de är konkurrenshämmande och sannolikt olagliga för att leverantörer agerar bank utan att ha banklicens från Finansinspektionen. De finns i en massa olika former. Allt från rabatter i förskott till att leverantörer bygger uteserveringar och kök till rena pengar.

Edit: Artikeln har ändrats efter att Konkurrensverket påpekat att de inte anger vilken typ av aktör det är som anmält bryggerierna.