Spendrups stod för mer än var fjärde öl som köptes på Systembolaget under 2019. Totalt står de fyra största bryggerierna för 75 procent av försäljningen, men där bakom växer en del mindre bryggerier rejält.

Över 35 000 sålda öl på en helg. Det är en av anledningarna till att det är populärt att vara ölsponsor till Solvalla. Från och med nyår är det Spendrups som tar över det samarbetet.