Värmdö sätter fokus på kvalitet

BRYGGARENKÄTEN

Anders Bruno, Siri Thoren, Stefan Slätt och Ludvig Brydolf på Värmdö Bryggeri. Foto: Privat.

Ludvig Brydolf på Värmdö ser kvalitet som den viktigaste frågan under året. Det och mer kan du läsa om i vår enkätserie.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?

– Införskaffandet av en separator från Alfa Laval ligger definitivt i topp – förutom att effektivisera utbyte av till exempel humle och korta tanktid blir det ett sätt att ta kvaliten hos främst vår hantverksbrygda lageröl till nya höjder.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?

– Cirka 100 000 liter bryggda, och en uppkattad ökning till 125 000 liter under 2019. Vi ser framför allt en ökning av våra alkoholfria produkter och ett ökat intresse för cask ale där vi haft ett lyckat fokus under 2018. 

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige?

– Oppigårds fortsätter att leverera hög och jämn kvalitet.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?

– Svensk öl generellt tycker jag är lite knepigt att svara för. För hantverksbryggerierna tror jag att det är viktigt att fundera över hur man ska övergå från att konkurrera enbart med varandra på en smal och nischad marknad till att utmana de stora aktörerna kring marknadsandelar och volymer. 

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019

– I produktionsledet är det fortsatt fokus på små processförbättringar för högre och jämnare kvalitet. I övrigt är det fokus på marknad och distribution.  

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?

– Jag får nog lov att säga mina kollegor på bryggeriet. Trots att vi jobbar med öl dagarna i ända blir det sällan tid för själva drickandet – det hade varigt härligt att få sätta sig ned tillsammans lite oftare och avnjuta det vi sliter så hårt för att producera!