36 av 63 krogar fick anmärkning vid insats

36 av 63 Stockholmskrogar fick en anmärkning när polisen och alkoholinspektörer gjorde en insats i helgen. I många fall serverades personer som var märkbart berusade. Foto: Darlene Alderson från Pexels

36 av 63 Stockholmskrogar fick en anmärkning när polisen och alkoholinspektörer gjorde en insats i helgen.

Det var alltså mer än hälften av krogarna som fick en anmärkning och vid kontrollerna noterades bland annat en mängd märkbart påverkade personer.

Att servera till så berusade personer strider mot alkohollagen.

Man genomförde även ålderskontroller och ett antal ordningsvakter kontrollerades.

– Det är viktigt att hålla nere berusningsnivåerna då det bidrar till minskat våld. Av samma anledning vill vi förebygga att ungdomar under 18 år serveras alkohol liksom att människor inte är narkotikapåverkade, säger Carina Cutlip, chef på tillståndsenheten, Stockholms stad.

– Fler ur krogpersonalen behöver gå utbildning och fler behöver lära sig att servera ansvarsfullt. Deras agerande underlättar vårt brottsförebyggande arbete, säger Jonas Packalén, inspektör, polisregion Stockholm.

Vad är då märkbart påverkad? Jo, det definieras enligt pressmeddelandet av bland annat som någon som har svårt att fästa blicken, är störande för andra gäster, högljudd, tjatig, går och står ostadigt.