Matsked sätter stopp för bryggares planer

Provsmak som är en matsked stora gäller för öl i Borås, Marks och Bollebygds kommun. Johan Malmberg är kritisk och tycker att hans möjligheter att konkurrera är sämre än för andra.

Matskedsstora smakprov för öl har varit en följetong för er som läser Beernews regelbundet. Det började med att Länsstyrelsen skickade ut en rekommendation om att en matsked skulle gälla för alla alkoholdrycker i Västra Götaland om någon vill öppna en provsmakningsbar på sitt bryggeri.

Efter en del turer har Göteborgs kommun sedan varit mer liberala och tillåter provsmakningsbarer med större mängd smakprov.

Men i de tre kommunerna Mark, Bollebygd och Borås är det matskeden som gäller.

– Alkohollagen styr under vilka förutsättningar ett serveringstillstånd kan beviljas. Vi följer lagstiftningen samt Länsstyrelsens rekommendation om provsmakningsmängd, det vill säga en matsked oavsett alkoholdryck, svarar Anna Karlsson, tillståndshandläggare för de tre kommunerna, i ett mail.

Johan Malmberg, som driver bryggeriet Business Monkey i Bollebygds kommun är besviken på de olika tolkningarna i olika kommuner.

– Vi har haft bra samtal men jag håller inte alls med. Det här bli negativt ur konkurrenssynpunkt för mig om jag skulle satsa på en provsmakningsbar, säger han.

Malmberg bestämde sig för att inte söka något provsmakningstillstånd efter att ha fått ett förhandsbesked om att matskeden gällde.

Han hade gärna satsat om han fått ett annat besked och att söka ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten är inte aktuellt.

– Vi klarar inte av att ha öppet varje dag i veckan och vi vill inte ha något superi utan bara kunna erbjuda besökare till bryggeriet en extra dimension i upplevelsen.

Även alkoholhandläggaren Anna Karlsson skulle vilja se tydligare direktiv i frågan.

– Regelverket är samma för alla kommuner, men önskvärt vore om alla kommuner tillämpade lagen på samma sätt, för en större rättssäkerhet och likabehandling, kommenterar hon.