Otydlig lag kan leda till mindre smakprov

I väntan på en tydligare lag kan smakproven på öl hos bryggerier i Västra Götaland begränsas till en matsked. I Göteborg kan det påverka kommande ansökningar, men aktiva tillstånd förändras inte.

Det är länsstyrelsens tillsynshandläggare Jakob Kilner som jobbat med att få till en enighet mellan olika kommuner när det gäller tillstånden för provsmakningar på bryggerierna.

Vid en närmare titt i gällande lagtext konstaterar han att det inte är speciellt tydligt. Men det som går att utläsa är att rekommendationen där är en matsked som största mängd för ett provsmak.

– Vi gör inga värderingar i om det är rimligt eller inte, utan det är vad vi kan utläsa av gällande lag. Det är nog många som ifrågasätter om det är en rimlig mängd, säger han.

I dag finns olika tillstånd för olika bryggerier. I Göteborg har till exempel Beerbliotek och Spike tillstånd för att servera 15 centiliter av respektive öl. En matsked motsvarar 15 milliliter, alltså 1,5 centiliter. I andra kommuner ser reglerna annorlunda ut.

– En provsmakning ska vara begränsad och är inte det samma som ett serveringstillstånd, där det krävs matservering. Där är lagen tydlig, säger Kilner.

Han berättar att landets länsstyrelser i en gemensam skrivelse påpekat att lagen behöver förtydligas i den nya alkohollagstiftning som det jobbas med på regeringskansliet.

Länsstyrelsen har ingen makt att kräva förändringar i de olika kommunerna.

– Vi är rådgivande och det är alltid upp till kommunerna att besluta i de här frågorna.

På Göteborgs kommun har man tagit del av skrivelsen och även här efterlyser man en gemensam syn mellan olika kommuner i de här frågorna.

I dagsläget görs inga förändringar av gällande tillstånd.

– Vi ändrar inte i de tillstånd som redan getts. Det gör vi bara om vi får helt andra riktlinjer, säger Sarita Blom, samordnare på tillståndsenheten i Göteborgs kommun.

Däremot kan länsstyrelsens skrivelse ha betydelse om det kommer in nya ansökningar.

– Vi får titta på det om det kommer in en sådan. Vi önskar att det fanns en tydligare lag, och det känns konstigt att ha samma tillstånd för starksprit som för öl, säger Blom.

Läs också:

”Meningslöst att servera en matsked”