Matskeden slopas för tillstånd i Göteborg

Det blir inga krav på matskedsstora smakprov av öl på bryggerier i Göteborg. Tillståndsenheten säger istället att det handlar om att hitta en rimlig nivå i samspråk med respektive ställe.

Beernews berättade tidigare i somras om Länsstyrelsen i Västra Götaland som läst igenom lagen om smakprov och konstaterade att den mängd alkohol som nämndes var en matsked, 1,5 centiliter.

Detta skapade en oro hos många bryggerier, inte minst de bryggerier som är på väg att skaffa sig provsmakningsbarer. Såväl Vega Bryggeri som Två Feta Grisar har byggt om i sina lokaler för att bereda plats för att skaffa sig plats för en besöksdel.

Nu är det klart att Tillståndsenheten i Göteborg inte kommer att begränsa smakproverna till en matsked när det gäller öl.

– Vi kommer inte att sätta någon definitiv gräns på mängd, men det ska vara tydligt att det handlar om ett smakprov. Vi har en dialog med varje bryggeri som ansöker och vi kan hinta om vad som är rimligt. En hel flaska är alldeles för mycket, men vi tycker också att en matsked känns lite för lite när det gäller öl, säger handläggaren Kajsa Jansa Axelsson på Tillståndsenheten i Göteborg.

Hon konstaterar att det är luddigt i lagen och önskar att det fanns en större tydlighet.

– Men smakprovet ska vara mindre än vad man får servera med andra tillstånd. Det är därför man slipper matkraven. Samtidigt ska det vara en mängd som gör att man kan skaffa sig en uppfattning om drycken.

Hon säger att om någon serverar hela flaskor vid en tillsyn kommer det att startas ett utredningsärende. Det har inte behövts så här långt i Göteborgs kommun.

Jansa Axelsson ser ett bekymmer med att olika kommuner gör olika tolkningar när det gäller smakprover.

– Det vore väldigt bra med en ökad samsyn, men då behöver det komma direktiv från Folkhälsomyndigheten, säger hon.

Beerbliotek har i dag ett provsmakningstillstånd där det inte heller specificeras någon exakt mängd.
– Vi godkänner inte någon specifik mängd. Det saknas vägledning och att det därför istället handlar om att göra en bedömning om vad som rimligt utifrån lagstiftarens intentioner, vilken typ av alkoholdryck och styrka på den samma som serveras samt vad som ryms i begreppet ”smakprov” som skall vara avgörande. 

Så någon begränsning till en matsked blir det inte i Göteborg i alla fall. Om andra kommuner väljer den linjen återstår att se.