Gästerna problemet för många krögare

Det är gästerna och inte krögarna som skapar problem på uteserveringar i Göteborg Foto: Pixabay.

Krögarna har förstått. Men det har inte alla gäster. Så ser det allt mer ut när det görs kontroller av trängsel på krogar i Göteborg.

För ett par veckor var det stora rubriker i de flesta rikstidningar om de kontroller som gjordes av uteserveringar i större städer. Det ledde till att flera ställen fick stänga och fler ändå tvingades ändra på sina uteserveringar för att få fortsätta att servera.

Även om rubrikerna har blivit färre så fortsätter kontrollerna. De personer som gör kontrollerna märker i allt större utsträckning att krögarna tar till sig gällande regler och vill följa dom. Men det är svårare att få alla besökare att vara lika noggranna.

– Det är en utmaning att få besökarna att följa de regler som sätts upp. Inte minst om de dricker alkohol, då märker vi en skillnad, säger Angelica Winter, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Hon upplever att krögarna från första stund har varit förstående för den nya situationer, där det måste vara ordentliga avstånd mellan borden och antalet gäster måste vara lägre än normalt.

– Vi blir positivt bemötta på alla ställen och det har aldrig varit någon som varit respektlös mot våra kontrollanter.

Bara en restaurang har fått stänga i Göteborg och den kunde öppnas efter ett par dagar. Just nu finns heller inga sådana allvarliga ärenden som är anmälda till smittskyddsläkare. Det är den läkaren som har befogenhet att stänga de uteserveringar som inte följer reglerna.

Att det råder fokus på just restaurangbranschen beror på det uppdrag som miljöförvaltningen fått. I deras uppdrag ingår i dagsläget inte att hålla koll på trängsel i till exempel butiker.

– Vi har inte det uppdraget, och i dag finns det inget regelverk för att straffa butiker om de slarvar. Jag ska egentligen inte uttala mig om vad jag tycker om det, men det kan nog finnas smittspridning även där, säger Winter.