Fortfarande oklart om bygglov för Gotlands

Så här såg det första förslaget ut för nytt bryggeri på den nya tomten, sedan dess har det förändrats efter den första bygglovsansökan drogs tillbaka.

Bygglovshärvan fortsätter på Gotland när nu Gotlands Bryggeri återigen inväntar ett överklagande av byggplanerna.

Beernews har sedan 2017 följt Gotlands Bryggeris planer på en ny produktionsanläggning. De första planerna på en plats i hamnen skrotades till förmån för en plats utanför ringmuren.

Men där började problemen när en granne till den tänkta placeringen på Lundbygatan överklagade beslutet.

Gotlands Bryggeri drog då tillbaka sin ansökan för att sen lämna in en två nya. Som överklagades av grannen. I februari i år fick bryggeriet ändå godkänt, men nu har detta alltså överklagats till länsstyrelsen.

I sin överklagan framför grannen, Janstis Svets & Mek AB, ett antal punkter som bas för sin överklagan.

Den första punkten rör detaljer kring hur situationsplanen utformats och hur det omgivningen. Sen anförs bland annat också att byggnadens takutformning motverkar syftet med detaljplanen och att underlaget innehåller ritningar som inte överensstämmer med varandra.

Även vattenförsörjningen tas upp. Janstis Svets & Mek AB menar att denna hotas av Gotlands Bryggeris nya anläggning. Redan tidigare är vattensituationen på ön problemfylld.

Slutligen anförs att verksamheten skulle medföra trafikproblem för Janstis Svets & Mek AB och andra grannar.