Nytt bygglov ska öka farten på nybygget

Bildspel

Bild 1 av 2

Så här såg det första förslaget ut för nytt bryggeri. Tomten är den samma men utformnings. har ändrats för att undvika ytterligare överklaganden.

Planerna för ett större bryggeri har dragit ut på tiden för Gotlands Bryggeri. Nu ändrar man sin taktik och satsar på två olika bygglov för att få fart på byggandet.

Det är ett helt nytt brygghus som ska uppföras i Visby, när Gotlands Bryggeri vill förlägga en större del av produktionen till ön. Skisser på bryggeriet finns klara och bygglovet har godkänts. Men ett överklagande från en granne gör att det drar ut på tiden.
Trots att det överklagandet ännu inte lett till en ny dom, väljer nu Gotlands Bryggeri att söka ett nytt bygglov för samma tomt. Denna gång med förändringar för själva brygghuset.
– Vi och Region Gotland är överens om utformning av vårt bygglov. Grannen som är tomträttsinnehavare för regionen är markägare har av Mark & Miljödomstol givits rätten att yttra sig i utformningen av bygglovet och har valt att överklaga. Ärendet handläggs nu av Länsstyrelsen och beslut beräknas komma till sommaren. Oavsett utgång kvarstår rätten att överklaga till högre instans vilket kan påverka tidsplanen negativt, säger bryggeriets vd Mikael Mossvall i ett pressmeddelande.
I stället för att bara vänta och eventuellt tvingas överklaga om man inte får bygglovet, väljer man att gå fram med ett andra bygglov. Där har utformningen av brygghuset förändrats och man hoppas nu på att få ett bygglov som inte överklagas av grannen.
– Förutom skillnader i byggnadsform och placering på tomten innebär det nya bygglovet mindre utrymme för insatsmaterial och färdigvara. Det saknas också naturliga förutsättningar för att vid ett senare tillfälle kunna öka kapaciteten genom att adderas kompletterande jäsnings- och lagertankar, skriver Gotlands Bryggeri i sitt pressmeddelande.

De båda processerna drivs nu parallellt och om allt går som bryggeriet vill, så kommer man att ha två olika bygglov att välja mellan.

Planen är att ha bryggeriet klart 2021 och det ska ge cirka fem nya jobb.