De vann striden om folkölsförsäljning

Hans Skan är mycket nöjd med beslutet om REKO-ringar. Foto: Peter Lindh

De fick sälja folköl i REKO-ringar i Kristinehamn, men inte i Karlskoga. Men Wermlands Brygghus överklagade beslutet och nu har man fått rätt.

Beernews har tidigare berättat om de så kallade REKO-ringarna, där privatpersoner och företag gör upp affärer i sociala media, och sedan levererar varorna nära köparnas hem.
Det har gått bra att sälja folköl på det sättet i flera värmländska kommuner, men inte i Karlskoga.

Det beslutet överklagades alltså och nu har bryggeriet fått rätt. Så här skriver bland annat Förvaltningsrätten i Karlstad i sitt beslut.

”Varken av lagtextens ordalydelse eller av förarbetena till den aktuella bestämmelsen framgår att undantaget på något sätt skulle vara begränsat t. ex. till att avse en viss plats där tillverkaren får bedriva en sådan detaljhandel”.

Det är alltså fullt lagligt för bryggerier att sälja folköl från bilen på en REKO-ring och den här domen kan nu bli vägledande även på andra håll i landet.

Hans Skan på Wermlands Brygghus är förstås nöjd med domen.

– REKO-ringar har blivit en viktig försäljningskanal för oss och många av våra kollegor runt om i Sverige. Det har blivit en möjlighet för många bryggerier att överleva i en väldigt svår tid. Därför är det beklagligt att alkohollagstiftningen tolkats så olika i olika kommuner och begränsat vår lagliga rätt. Vi är mycket nöjda med domen inte bara för Wermlands Brygghus skull utan även för alla hantverksbryggerier runt om i landet.

Även Johan Håkansson, ordförande i Sveriges Oberoende Småbryggerier, ser positivt på domen. Föreningen har funnits med och stöttat det värmländska bryggeriet i processen.

– Det är mycket glädjande med ett tydligt klargörande från förvaltningsrätten. Bryggerier får sälja folköl precis varhelst de önskar. Lagtexten har tolkats olika i olika kommuner och så ska det inte vara. Med den här domen i ryggen kan fler småbryggerier runt om i landet slippa mötas av kommunalt motstånd när de vill sälja folköl direkt från bilen, på en REKO-ring eller på en julmarknad, säger han.