Differerentierad alkoholskatt är inte möjligt med tanke på svensk alkoholpolitik. Det menar finansminister Magdalena Andersson (S), men hon får direkt kritik från Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Det blev positiva signaler gällande differentierad alkoholskatt när Sveriges Oberoende Bryggerier under onsdagen var med på ett seminarium i riksdagshuset. Dessutom var intresset stort.

Sänk skatten på hantverksöl till hälften! Det är budskapet till politikerna från Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier. I ett upprop bjuder föreningen in politiker och media till uppemot 20 bryggerier i Sverige. Man kommer då att presentera en rapport som föreningen…