Monopolets framtid oroar Systembolaget

Systembolaget

Om förslaget om gårdsförsäljning genomförs, men EU-domstolen sedan underkänner det är Systembolagets chefsjurist orolig för att det inte går att backa bandet och att monopolet därmed försvinner.

I går samlade Systembolaget ett antal leverantörer till ett digitalt möte där chefsjuristen Anna Domander närvarade. Hon gav då Systembolagets syn på utredningen om gårdsförsäljning

– Förslaget blev, tycker vi, väldigt omfattande, där vi tycker att man faktiskt inte har tagit i beaktande på det sätt man skulle, och säkrat och värnat, vår ensamrätt och folkhälsa, sa hon vid mötet.

– Förslaget innebär att man öppnar upp för gårdsförsäljning i hela Sverige: storstad, tätort, landsbygd. Man öppnar upp för alkoholförsäljning sju dagar i veckan från klockan tio på morgonen till åtta på kvällen.

Om förslaget blir lag och sen EU-domstolen kommer fram till att det inte är förenligt med EU-rätten, så menar utredaren att det skulle gå att backa bandet. Anna Domander är inte lika säker på den saken.

– Om EU-domstolen kommer fram till att vi inte kan värna ensamrätt och alkoholmonopol med ena handen och säga att vi inte ska ha privata vinstintresse, och sen med andra handen öppna upp för gårdsförsäljning, skulle det underkännas.

– Vi vet inte om vi då skulle kunna övertyga EU-domstolen om att det räcker med att ta bort gårdsförsäljningen och bara ha kvar monopolet, eftersom vi då skulle ha fullt medvetet prioriterat ett näringslivsinriktat förslag där vinstintressen skulle tillåtas. Det finns inget svar på det nu.

Johan Håkansson på Sveriges Småbryggerier var expert i utredningen och han var också med på mötet. Hans kommentar är kort efteråt.

– Systembolaget tycker inte att utredningen har kommit fram till riktiga slutsatser. Det tycker jag att de kan behålla för sig själva.

I övrigt hänvisar han till vad utredningen kommit fram till.