Så många färre pints säljs på pubarna

De brittiska pubarna har sålt flera miljarder färre öl under det senaste året. Foto: Pixabay.

Mer än två miljarder färre sålda pints. Det är en av konsekvenserna av pandemin på de brittiska öarna.

 

Det är British Beer & Pub Association (BBPA) som tagit fram siffror på hur den brittiska pubbranschen drabbats av coronaviruset och de nedstängningar som funnits i Storbritannien under en längre tid.

Men pekar på att cirka 2,1 miljarder färre pints har sålts jämfört med ett normalt år. Det innebär ett inkomstbortfall på otroliga 8,2 miljarder pund och givetvis sätter det sina spår. BBPA bedömer att runt 2000 pubar har lagt ned sin verksamhet för gott och man misstänker att många fler kommer att gå samma väg även om det är på gång en nyöppning av landets pubar.

– Tyvärr har vi ännu inte sett hela skadan av det här ännu och det kommer att dröja innan saker och ting blir normala igen. Och med normala menar jag hur det var före pandemin, säger Emma Mc Clarkin på BBPA.

När det gäller öppnandet av pubar har det funnits olika bud och McClarkin menar att den skattelättnad som utlovats mer hjälper restauranger med matfokus än pubar.

– Det blir allt tydligare att regeringen måste garantera att alla våra pubar kan öppna igen 21 juni. Då börjar återhämtningen och fram till dess kommer vi att förlora fler pubar som alla är en tillgång för våra samhällen.