Danska utbildningen vill se fler svenskar

Kim L Johansen är ansvarig för utbildningen i Köpenhamn. Foto: Pressbild.

I snart 100 år har utbildningen funnits. Nu hoppas Scandinavian School of Brewing på fler svenska studenter.

Utbildningen i Köpenhamn drivs av Sveriges Bryggerier tillsammans med bryggarföreningarna i Danmark, Norge och Finland. Till hösten blir den en del av University of Copenhagen.

– Vi har två olika typer av studenter, antingen unga människor som läser hela utbildningen på en gång eller personer som redan jobbar på ett bryggeri och gör utbildningen i olika moduler, säger Kim L Johansen.

Sedan 2017 har han varit ansvarig för utbildningen och han skulle vilja se fler svenskar på skolan.

– Vi har flest danskar och det är naturligt. Men under de senaste åren har vi haft fler norrmän som gått utbildningarna och vi skulle gärna se fler svenskar här också.

Det finns tre olika nivåer på utbildningarna i Köpenhamn:

Craft Brewer: Här krävs att du har jobbat i två månader för ett bryggeri. Utbildningen är på två intensivveckor och dessutom ska det genomföras ett projektarbete på det bryggeri där man jobbar.

Certified Brewer: Här krävs att du ska ha jobbat i sex månader på ett bryggeri, eller att du har genomfört utbildningen Craft Brewer. Utbildningen är på åtta veckor och även här görs ett projekt arbete på ett bryggeri.

Master Brewer: Här krävs förberedande kunskaper på högskolenivå. Utbildningen är på 16 veckor och därtill läggs praktiskt arbete på ett bryggeri i nio månader.

När det gäller utbildningen till Master Brewer så startar en ny utbildning i september och där tar man emot ansökningar nu. Johansen ser det utökade samarbetet med universitetet som ett positivt steg för utbildningen.

– Vi kommer fortfarande att hålla i kontakterna med bryggerierna, men min anställning övergår till universitet, säger han.

När det gäller praktik för samtliga utbildningar är det tillåtet att göra den i hemlandet, den behöver alltså inte göras i Köpenhamn eller Danmark.