Brekeriet siktar på att jobba mer effektivt

André Ek vill jobba med effektiviseringar under 2019. Foto: Ronny Karlsson.

Effektiviseringar blir i fokus för Brekeriet under 2019. Det och mer kan du läsa om i André Eks svar på vår enkät.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?

– Vi har kommit igång ordentligt med vår produktion i Vild-serien och har till dags dato paketerat 16 olika batcher sedan i början av mars. Vi har också utökat vårt fatprogram med cirka 70 ekfat i olika storlekar, vilket gör att vi kan bibehålla en kontinuerlig produktion.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?

– Vi har bryggt cirka 200 000 liter och mycket av detta har hamnat på ekfat där det ligger i snitt 9-10 månader. Att vi bryggt den mängden betyder alltså inte nödvändigtvis att vi paketerat så mycket.
Under 2019 siktar vi på att öka vårt fatprogram ytterligare men kommer troligtvis inte investera i fler jästankar för den ”rena produktionen”. Mellan 210 000 och 230 000 liter lär vi hamna på 2019.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.

– Stigbergets fortsätter leverera innovation med hög kvalitet.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?

– Likt tidigare år tror jag det blir en stor utmaning för många små bryggerier att differentiera sig mot andra. Hur kul det än är att bryggerierna blir flera och att näringen växer, så blir det också svårare att sticka ut med sina produkter och nå en större massa.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?

– Vår produktion är i nuläget på max och för att kunna bibehålla det och samtidigt lägga nödvändig tid på produktionsutveckling och kvalitetsförbättring kommer vi under året effektivisera många av våra processer för att spara tid och våra kroppar.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?

– Obama verkar vara en skön snubbe som säkert kan lära mig ett och annat.