Trögt för craft beer på brittiska pubar

Brittiska pubar sålde mindre öl från små bryggerier under 2019. Foto: Pixabay.

Brittiska småbryggeriers försäljning till pubar och restauranger minskade med 13 procent under 2019. En av anledningarna är de många uppköp som gjorts de senaste åren.

Det går trögt för de små bryggerierna medan de större säljer allt mer öl på brittiska pubar och restauranger. Under fjolåret tappade man 13 procent av sin försäljning.

Som små bryggerier räknas i det här sammanhanget de som säljer sin öl till färre än 1000 olika serveringsställen.

En av anledningarna är att flera bryggerier köpts upp och kunnat öka sin produktion. Det har gjort att de inte längre räknas som små bryggerier. Camden Town, Beavertown och Meantime är exempel på bryggerier som fått stora företag som ägare och det har lett till en utökad distribution av deras öl. Samtidigt har Greene King och Robinsons tagit marknadsavdelningar med lyckade satsningar på nya öl.

Men trots tappet är det kanske inte helt svart för de mindre bryggerierna. Allt fler britter väljer nämligen att köpa öl för konsumtion hemma, och där är det fortfarande så att craft beer hävdar sig väl. År 2000 köptes 32,2 procent av all öl av britter för konsumtion hemma.  2019 var den siffran 53,7 procent.

Samtidigt är de flesta bryggerier överens om att skattetrycket är ett problem, inte minst om man vill jämföra sig med USA.

– Jag tror vi måste vara medvetna om att vi inte är USA, och vi kommer inte att följa i deras fotspår. Det är mycket tuffare här med mycket högre skatter, sade Sam McMeekin vid en bryggarkonferens i London i slutet av förra året.

Han menade då att hans bryggeri Gypsy Hill betalar 25 gånger mer i skatt på varje intjänat pund jämfört med Modern Times i San Diego, Kalifornien.