Tidsbrist bakom att färre unga dricker

Tidsbrist och rädsla för övergrepp. Det är två av anledningarna till att svenska ungdomar dricker mindre alkohol.

Institutionerna för folkhälsovetenskap, socialt arbete och Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet som tagit reda på anledningarna till att alkoholkonsumtionen sjunker bland unga personer i Sverige. Anledningarna är många, bland annat finns en hälsotrend, där alkoholen påverkar hälsan negativt.

Men till största delen handlar det om att ungdomar mer sällan ses på riktigt och att det inte finns tid till att festa. Kommunikationen via internet snarare än att ses på riktigt har påverkat mängden alkohol bland unga har minskat, och det finns också en skillnad i attityden.

– Vi ser att grupptrycket att dricka har minskat och att konkurrerande aktiviteter tagit över. Den kulturella inställningen att dricka verkar ha förändrats bland ungdomar, så att dricka alkohol har förlorat sin tidigare obestridda symboliska kraft som ett steg in i vuxenlivet, säger Jukka Törrönen, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och huvudförfattare till studien.

Bland unga tjejer är det också oron för till exempel sexuellt övergrepp som gör att man tänker sig för en extra gång innan man dricker alkohol på fester. Den svenska forskningen får stöd av liknande undersökningar även i andra delar av Europa, Australien och Nordamerika.