Måttliga mängder av öl förlänger inte livet

En tysk undersökning kommer fram till att det inte är alkoholen som gör att måttliga konsumenter lever längre än de som helt avstår. Foto: Cottonbro/Pexels

En öl eller ett glas vin om dagen gör inte att man lever längre, enligt en tysk undersökning.

Det faktum att människor som inte dricker alkohol dör tidigare än måttliga konsumenter behöver inte betyda att det är alkoholen som förlänger livet.

En tysk undersökning har kommit fram till att det handlar om andra faktorer som gör att de som dricker alkohol lever längre.

I stället menar man att det är andra saker som spelar in hos de som inte konsumerar alkohol. Tidigare alkohol- eller drogproblem, rökning och generellt dålig hälsa kan delvis förklara den kortare livslängden.

Forskarna bygger bland sina slutsatser på intervjuer med 4038 tyskar som genomfördes 1996-1997 där man också fick tillgång till information om personernas alkoholvanor och livsstil. Därefter följde forskarteamet dödligheten hos personerna.

Bara elva procent av deltagarna, 447 personer, i undersökningen hade helt avstått från alkohol under de tolv månaderna före intervjun, av dessa hade 90,6 procent eller 322 personer druckit alkohol tidigare och 72,04 procent hade andra riskfaktorer.

Det visade sig också att de 125 personer av 447 som inte hade andra riskfaktorer inte hade ökad dödlighet jämfört med måttliga konsumenter av alkohol.

– Resultaten stöder åsikten att folk generellt som avstår alkohol inte nödvändigtvis har en kortare överlevnadstid än befolkningen med låg till måttlig alkoholkonsumtion, skriver man i sin rapport.

– Det har länge antagits att låg till måttlig alkoholkonsumtion skulle kunna ge positiva effekter på hälsan, baserat på slutsatsen att de som avstår från alkohol såg ut att dö tidigare än de som är måttliga konsumenter. Vi kom fram till att majoriteten av de som avstår hade alkohol- eller drogproblem, rökte dagligen eller en historia av dålig hälsa, det vill säga faktorer som kan leda till för tidig död, säger författaren till rapporten, Ulrich John.

Läs mer här.