Provsmakningsbeslut med bara vinnare

Nina Miskovsky är nöjd med hur frågan om provsmakningar av öl på bryggerier nu har landat, och även Darryl de Necker från Gothenburg Brewers Guild ser mycket positivt på dagens beslut. Foto: Montage.

Åtta smakprov på vardera 15 centiliter. Det är ett beslut som såväl bryggare som politiker och ansvariga tjänstemän är nöjda med. Nu återstår att se om beslutet i Göteborg får andra kommuner att agera likadant.

Under onsdagen sammanträdde Social resursnämnd i Göteborg och det var då som beslutet togs. Gothenburg Brewers Guilds förslag på att tillåta åtta smakprover på vardera 15 centiliter klubbades igenom av en enig nämnd.

– Det var ett rimligt förslag som vi fick av dom och vi tog det till nämnden. Det här känns bra, vi vill måna om deras verksamheter, säger nämndens ordförande Nina Miskovsky (M).

Hon tycker att aktuell alkohollagstiftning är otydlig när det gäller den här frågan, hon har haft kontakt med partikollegor i riksdagen men har också noterat att de diskussioner som varit om frågan där har slutat med att socialminister Lena Hallengren sagt nej till en översyn av gällande lag.

När Göteborg nu gjort ett ordentligt arbete och involverat många inför sitt beslut kanske det kan leda att beslutet blir vägvisande för andra kommuner.

– Det känns bra att det här är väldigt bra förankrat och det känns som ett bra förslag. Jag hoppas att det kan bli vägledande även för andra, säger Miskovsky.

Tillståndsenhetens chef Peter Berg är också nöjd med beslutet. Det var hans organisation som tog fram förslaget, och som också låg bakom det tidigare förslag som starkt ifrågasattes av bryggerierna.

– Jag tycker inte att det är så stora förändringar mellan de två förslagen, men nu är det här den bedömning vi gjort, säger han.

Berg konstaterar att det varit mycket uppmärksamhet kring frågan den senaste dryga månaden, men säger också att han tycker att lagen som gäller är otydlig.

– En läxa som vi får ta med oss från det här är att vi skulle haft en bättre dialog med bryggerierna tidigare, säger han.

Darryl de Necker sitter i styrelsen för Gothenburg Brewers Guild och han är förstås mycket nöjd med att deras förslag nu blivit godkänt.

– Jag är jättenöjd och kan se det som en seger, men det finns ingen förlorare. Vi kommer att vilja fortsätta jobba med detaljer med Tillståndsenheten, säger han.

Det han vill titta mer på är hur kontrollerna av mängden öl ska genomföras och han vill att såväl inspektörer som bryggerier ska veta vad som ska gälla.

– Men det känns bra att det här beslutet är taget. Det är en styrka när vi är många bryggerier som samlas och inte bara är en röst, säger de Necker.

När det gäller En Öl & Whiskymässa, Göteborgs klart största ölevenemang, påverkar dagens beslut inte hur de sköter sina tillstånd.

– Svenska Mässan Gothia Towers har ett stadigvarande utskänkningstillstånd. När vi arrangerar dryckesmässor anmäler vi till tillståndsenheten i Göteborg att vi kommer att ha provsmakning. Detta sker alltså under mässans utskänkningstillstånd, säger Stanley Wong.