Åtta smakprov på vardera 15 centiliter. Det är ett beslut som såväl bryggare som politiker och ansvariga tjänstemän är nöjda med. Nu återstår att se om beslutet i Göteborg får andra kommuner att agera likadant.