Klart: Så blir det med provsmak i Göteborg

Nu är det klart med regler för provsmak på bryggeriernas barer i Göteborg. Foto: Ronny Karlsson.

Det blir tillåtet med åtta smakprov på vardera 15 centiliter på bryggeriernas pubar i Göteborg. Det beslutade Social resursnämnd under onsdagen.

 

Beslutet är i linje med det förslag som Gothenburg Brewers Guild presenterat efter att man först protesterat mot det förslag som kom tidigare i höstas. Här under kan du läsa nämndens pressmeddelande.

Via den här länken kan du också se de inblandades kommentarer.

”Social resursnämnd tog under onsdagens sammanträde åter upp frågan om vilka mängder alkoholdryck man får provsmaka, till exempel vid en ölprovning på ett bryggeri. Efter ytterligare dialog med ölbryggerierna har man landat i att mängden öl och andra jästa alkoholdrycker är 15 centiliter, för vin 5 centiliter samt för spritdrycker 1,5 centiliter. Antalet enheter ska begränsas till åtta stycken.

Tidigare i höstas föreslog Tillståndsenheten att begränsningen ska utgå från ett standardmått där mängden är 1 msk sprit med styrka på 40 volymprocent alkohol, men möttes då av invändningar från bryggerierna i Göteborg. Förvaltningen har nu haft ett möte med företrädare för dessa, och bryggeriernas egen ideella förening Gothenburg Brewers Guild har lämnat in ett förslag på vilka mängder som är rimliga enligt deras perspektiv. De föreslår 15 cl och max 8 enheter. Förvaltningen har lyssnat och haft fördjupad dialog med branschen.

Bakgrunden till att frågan är aktuell är en stor ökning i antalet tillverkare i Sverige i allmänhet och i göteborgsområdet i synnerhet. Detta har fått till följd att antalet ansökningar om provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker vid tillverkningsstället också har ökat. Utöver provsmakning vid tillverkningsstället så arrangeras mässor, större och mindre, där provsmakning av alkoholdrycker erbjuds. Det har varit oklart vilka mängder man får servera på en provsmakning, och variationen har varit stor. Tanken med skrivelsen är att ange lämpliga provsmakningsnivåer för branschen att förhålla sig till och på det sättet skapa en förutsägbarhet och tydlighet om vad som ska gälla vid provsmakning av alkoholdrycker, och motverka osund konkurrens.

Det är Alkohollagen som reglerar villkoren kring provsmakningar. Utgångspunkten är att provsmakning av alkoholdrycker ska vara begränsad. Lagstiftaren har varit mycket tydlig med att provsmakning inte ska likställas med servering. För servering gäller andra regler och då krävs ett serveringstillstånd.”