Miljön i fokus för Sigtuna Brygghus

Miljö och hållbarhet blir allt viktigare för Sigtuna Bryggeri. Flera stora satsningar har genomförts den senaste tiden.

– Vi har en ambition att bli bäst i Sverige på detta, säger grundaren och numera platschefen Peter Forss.

Forss var den som grundade Sigtuna Brygghus 2006 , och till en början fanns fem delägare. Första året bryggdes det 20 000 liter i bryggeriet.

Forss insåg tidigt att det var försäljning på Systembolaget som gällde om man ville nå stora volymer. I dag står Systembolaget för 85 procent av Sigtunas försäljning.

Sigtuna brygghus jobbar i dag väldigt nära S:t Eriks Bryggeri. Det är samma personal som jobbar med ölen till de båda bryggeriernas produktion, även om det finns olika receptskrivare.

2011 kom importören Galatea in som delägare och för ett drygt år sedan, i december 2015, sålde Forss sina sista delar i företaget. I dag fungerar han som platschef för bryggeriet.

– Vi siktar på att brygga 1,3 miljoner lite öl i bryggeriet i år. 13 personer jobbar här i dag, säger Forss.

På senare år har miljö och hållbarhet blivit allt viktigare för Forss och de övriga på bryggeriet. I dag finns den aspekten med vid alla inköp till exempel.

– Vi försöker ha ett helhelstänk. Det är enkelt att göra ekologisk öl genom att köpa ekologiska råvaror, men hur mycket energi gör vi av med via transporter och bryggningsprocesssen, säger han.

Därför har miljön fått styra när flera investeringar gjorts de senaste åren. I dag köps till exempel bara el från vind och vatten.

Bryggeriet använder ånga vid uppvärmning och kokning. Vid bryggningen blev det tidigare en massa ånga som gick rakt ut i luften. Nu har Sigtuna investerat i en anläggning som tar tillvara på returångan och tar den tillbaka för användning på nytt.

– Det kostade oss cirka 100 000, men det kommer att betala av sig, säger Forss.

Även vid rengöringen har arbetet effektiviserats och miljöanpassats. Lut och varmt vatten gick tidigare ut i avloppet efter rengörning av tankar.

I dag återanvänds även lutvattnet och det sparar förstås på miljön. En konduktivitetsmätare har också medfört flera fördelar.

– Den mäter så att vi bara sköljer tills det är ren. Det minskade vattenåtgången och gav oss dessutom ett säkert system för att veta att det är rent i systemet när vi kör i gång på nytt, säger Forss.

Även maltinköpen har anpassats för att värna om miljön. Tidigare köptes malten på säck, i dag tar man emot 40 ton malt åt gången och lagrar på egen hand.

– Det blir billigare per kilo och ger mindre miljöpåverkan, säger Forss.

En hel del har alltså hänt när det gäller miljöarbetet på Sigtuna Brygghus. I dag är personalen inblandad i arbetet, och alla inköp, stora som små, ska göras med samma grundtanke.

Även om det handlar om investeringar i flera fall, så kommer det att vara pengar som sparas in.

– Det finns en koppling mellan ekonomi och ekologi, säger Forss.