Bryggerijätten ska få ner utsläppen till noll

Carlsbergs anläggning i Falkenberg är i framkant på koncernens hållbarhetssatsning. Foto: Pressbild

På mindre än 20 år ska Carlsberg nå noll koldioxidutsläpp netto och storbryggeriet har nu lanserat ett nytt hållbarhetsprogram för att nå det målet.

”Together towards zero and beyond” heter programmet som innehåller uppdaterade mål och nya fokusområden inom miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Målet är alltså att företagets nettoutsläpp av koldioxid ska bli noll och är en vidareutveckling av ett tidigare program som hittills lett till en minskning av koldioxidutsläppen med 40 procent och en minskning av vattenanvändningen per liter öl med 21 procent sedan 2015.

Redan nu har Carlsberg Sverige blivit klimatneutralt utifrån energiförsörjningen och fått ner vattenanvändningen till 2,13 liter vatten per liter färdig öl.

– Vi vill göra det möjligt för konsumenten att njuta av en god öl samtidigt som det ska ge ett så lågt klimat- och vattenavtryck som möjligt. Att vi som koncern nu höjer ambitionsnivån, breddar agendan och skärper målen inom hållbarhet är positivt, säger Peter Hammarstedt, vd Carlsberg Sverige.

Together Towards ZERO and Beyond är en integrerad del av koncernens övergripande strategi och hjälper oss att driva en hållbar affär, reducera risker, visa vårt syfte och bidra till en positiv förändring.

Together Towards ZERO and Beyond har fokus på elva områden: noll koldioxidavtryck, noll jordbruksavtryck, noll förpackningsavfall, noll vattenspill, noll oansvarig konsumtion, noll olyckskultur samt hållbara inköp, mångfald, jämställdhet och inkludering, mänskliga rättigheter, affärsetik och lokalt samhällsengagemang.

Carlsbergs koldioxidpåverkan i samband med jordbruk och bearbetning av råvaror, liksom produktion och hantering av förpackningar, utgör tillsammans över 65 procent av koncernens totala koldioxidutsläpp. På Carlsberg Sverige är motsvarande siffra 85 procent (jordbruk/process 26 procent och förpackningar 59 procent).

Enligt Carlsbergs globala mål ska 100 procent av alla flaskor och burkar vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara 2030. 90 procent av alla flaskor och burkar ska samlas in och återvinnas efter användning. Utöver det ska Carlsberg minska användningen av ny fossilbaserad plast med 50 procent och ha 50 procent återvunnet material i alla flaskor och burkar.

– Carlsberg Sverige har redan kommit en bra bit på vägen när det gäller hållbara förpackningslösningar så för vår del handlar det om att sätta än mer ambitiösa mål, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef på Carlsberg Sverige.

– De nya noll-områdena, noll jordbruksutsläpp och noll förpackningsavfall, är tydliga bevis på att vi åstadkommer störst skillnad när vi arbetar tillsammans med våra viktiga intressenter över värdekedjan; våra medarbetare, kunder, konsumenter och leverantörer.