Miljömålet är nått – fyra år för tidigt

AB InBev har med sin solenergipark i Texas sett till att all deras produktion i US asker med förnyelsebar energi. Foto: AB InBev.

Målet var att ha nått dit 2025. Men redan nu kan AB InBev skryta med att all deras dryckesproduktion i USA sker med förnyelsebar energi.

 

Det är lätt att ha synpunkter på de största bryggerierna i världen, och ölen som bryggs är producerade för att kunna ha ett lågt pris och inte anpassade för de mer intresserade som ofta vill ha mer smak i sina öl.

Men när det gäller miljöarbete till exempel får man konstatera att arbetet går snabbt och åt rätt håll.

AB InBev har nu nått målet med att ha all sin produktion av öl och hard seltzer i USA producerad med förnyelsebar energi.

Den senaste satsningen, som fullbordar projektet är en stor solenergianläggning i Texas. Totalt har man gjort tolv olika satsningar på att få fram en mer miljövänlig produktion runt om i landet. Tio av satsningarna har gjorts i närheten av ett bryggeri eller distributionscentral, men man har också valt att satsa på en stor vindkraftspark i Oklahoma.

Politiker runt om i landet ser nu Ab InBev som en föregångare när det gäller att få företag att satsa på sol- och vindkraft.

– Jag är glad att AB InBev, investerar i ny teknik för att brygga öl med förnyelsebar energi. Deras åtagande kring att brygga öl på ett miljövänligt sätt är precis den typen av tänkande och innovation som vi behöver för att klara av klimatförändringarna, säger John Garamendi, kongressledamot för Kalifornien, till sajten edie.