Turerna var många, men till slut kunde Alliansen enas kring ett förslag om gårdsförsäljning. Det var nyckeln till att Socialutskottet tidigare i dag fick en majoritet för gårdsförsäljning av öl- och vin.

Synpunkterna kring gårdsförsäljning av öl och vin är många. Nu är det Motormännens Helnykterhetsförbund som inte oväntat är emot en sådan förändring. Under hösten har frågan om gårdsförsäljning av öl och vin fått en hel del utrymme i media, och…