Inget regeringsbesked om gårdsförsäljningen

Christofer Bergenblock från Centern ville veta när den nya regeringen ska komma med ett lagförslag om gårdsförsäljning.

Sen utredningen om gårdsförsäljning presenterades för ett år sen och remissinstanserna sagt sitt har inte mycket hänt. Och den nya regeringen ger inga tydliga besked.

Förra veckan ställdes frågan till socialminister Jakob Forssmed om när ett lagförslag om gårdsförsäljning skulle komma. Det var Christofer Bergenblock från Centern som ställde frågan vid en frågestund i riksdagen.

Bergenblock menade att det finns en stabil majoritet för att genomföra gårdsförsäljning.

Svaret blev att arbetet fortsätter, men någon tidsplan gav inte socialministern.

– Jag konstaterar att över 180 remissinstanser har svarat på remissen. Det finns olika synpunkter och uppfattningar, och regeringen avser att fortsätta att bereda frågan med den noggrannhet och komplexitet som krävs och samtidigt med en positiv ingång att gårdsförsäljning kan spela en roll för landsbygdsutvecklingen.

Ett svar som Bergenblock inte var helt nöjd med.

– Jag tackar statsrådet för svaret. Men samtidigt uppfattar jag att han slirar något vad gäller tidsplanen för frågan. Frågan har dragits i långbänk ända sedan den första utredningen gjordes 2007 till där vi befinner oss i dag 2022. Det finns en stor förväntan från de små producenterna, nu när det finns en riksdagsmajoritet, på att gårdsförsäljning ska bli verklighet.

– När kan vi förvänta oss, statsrådet, en proposition på riksdagens bord?

I socialministern svar återkom han till komplexiteten och avslutade med att säga att någon tidsplan inte finns.

– Frågeställaren är själv inne på komplexiteten eftersom det här är den tredje utredningen i frågan. Jag får nog ändå vara lite tråkig och säga att det behöver ske ett noggrant arbete för att kunna göra beredningen på ett bra sätt.

Även socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli tog upp gårdsförsäljningen, om än från ett annat håll. Han ville få bekräftat att inga förslag om gårdsförsäljning inte skulle komma under mandatperioden med hänvisning till hotet mot alkoholmonopolet.

– Det är inte lämpligt att fatta några hastiga beslut utan att ha gjort en fullgod analys. Det avser vi att göra, och vi avser att fortsätta bereda frågan i Regeringskansliet, bland annat mot bakgrund av den senaste utredningen i frågan, svarade då Jakob Forssmed bland annat.