Gårdsförsäljning kan bli verklighet 2025

socialministerJakob Forssmed (KD), statsminister Ulf Kristersson (M) och Lina Nordquist (L) Foto: Sanna Lindberg

Under i onsdagens pressträff presenterade regeringen sitt gårdsförsäljningsförslag. Det innebär bland annat att ett bryggeri får lov att sälja sina produkter till kunder som betalat för ett besök, förutsatt att bryggeriets årsproduktion som mest uppgår till 400 000 liter öl med en alkoholhalt under 10 volymprocent och 200 000 liter öl med en alkoholhalt över 10 procent.

Frågan om gårdsförsäljning har diskuterats i decennier och utretts inte mindre än tre gånger. Inför dagens regeringsbesked, som kommunicerades på en pressträff i Rosenbad där Beernews var närvarande, har frågan diskuterats intensivt och osäkerheten var in i det sista stor. Ska bryggerier och destillerier inkluderas? Måste man odla sina egna råvaror? Vad händer med det lokala och småskaliga sortimentet på Systembolaget? 

 

Med hantverksbryggeriernas intressen som utgångspunkt kan det nu konstateras att det är ett positivt besked som regeringen kom med idag. 

 

Öl, cider, sprit, vin och andra jästa alkoholdrycker inkluderas i det framlagda förslaget som totalt berör över 600 svenska producenter. Vinproducenterna har krav på sig att odla sina egna druvor, i övrigt ställs inga råvarukrav. 

 

Däremot innebär regeringens förslag, på sätt och vis, tuffare restriktioner jämfört med det som tidigare presenterats. I det nya förslaget får bryggerier inte ha en årsproduktion på mer än 400 000 liter öl under 10 volymprocent, istället för tidigare föreslagna 500 000 liter. Detsamma gäller för ciderier, men där är än så länge ingen hantverksproducent i närheten av att slå i det taket. 

 

Vad som däremot är möjligt är att en producent kan kombinera de olika volymbegränsningarna. Ett bryggeri kan alltså producera 400 000 liter öl med en alkoholhalt under 10 volymproducent och 200 000 liter öl med en alkoholhalt över 10 volymprocent, samt – om man så önskar –  75 000 liter sprit.

 

Totalt kommer bryggerier och ciderier att få sälja tre liter öl eller cider under 10 procent och tre liter över, samt 0,7 liter sprit, till varje besökare. Men för att alls få handla krävs först ett betalt besök. Hur förutsättningarna kring de betalade besöken ska utformas kommer att presenteras senare. 

 

– Besöket hos producenterna ska ha ett värde i sig och vårt förslag bygger på själva besöksupplevelsen, där möjligheten att köpa med sig ett par flaskor efter ett givande besök kompletterar och fullbordar besöket, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

 

På så sätt menar regeringspartierna att förslaget varken riskerar alkoholmonopolet eller krockar med EU-rätten. 

 

– Gårdsförsäljningen är en helt naturlig utveckling, i Sverige ska det vara självklart att både kunna besöka och handla från våra producenter. Regeringsförslaget värnar om Systembolagets ställning, en modell som både är välfungerande och uppskattad, samtidigt som det främjar både företagandet och besöksnäringen, inte minst på landsbygden, säger statsminister Ulf Kristersson. 

 

Och vad gäller EU-rätten är han inte orolig. 

 

– Sverige har en historia av att vara mer försiktiga än vad vi behöver vara. Vi ska göra rätt, men inte mer än rätt. Det är viktigt att vi värnar de svenska intressena och inte bara skrapar lite med foten för sånt som vi tycker är bra.  

 

Jakob Forssmed förtydligar att processen varit gedigen och att förslaget är i linje med EU-rätten, men att frågan är komplex. 

 

– Hade det varit superenkelt hade vi haft gårdsförsäljning för länge sedan. Men förslaget vi tagit fram tror vi kan gå i mål, säger han, och hänvisar till raden av försiktighetsåtgärder. 

 

Förutom att tydliggöra att det inte rör sig om detaljhandel, utan ett betalt besök, åläggs producenterna samma krav som Systembolaget och livsmedelsbutikerna. Varje producent ska informeras om risker och skadeverkningar till följd av alkoholkonsumtion, dessutom krävs en egenkontroll. 

 

Vad som nu händer är att regeringen, med ett förväntat brett stöd, beslutar om förslaget i juli och att det därefter skickas för granskning till övriga EU-länder och EU-kommissionen. Går allt som det är tänkt blir gårdsförsäljning verklighet under första halvåret 2025. 

 

Gäller företag som högst producerar:

• 400 000 liter jästa drycker upp till 10%

• 200 000 liter jästa drycker över 10%

• 75 000 liter spritdrycker

Dessa kan kombineras hos samma producent. Varje konsument kan köpa med sig tre liter vardera av vin, starköl och andra jästa drycker, samt 0,7 liter sprit.