C-ledaren: Svensk alkoholpolitik mossig

Foto: Tobias Janius

Centerpartiet är för både gårdsförsäljning och differentierad alkoholskatt. Men när partiledaren Muharrem Demirok besökte SM i hembryggning i hemstaden Linköping talade han också om vikten av skattelättnader för småföretagare, som han menar hade gynnat den småskaliga bryggerinäringen – en bransch han vurmar starkt för.

För Muharrem Demirok var årets besök vid SM i hembryggning långt ifrån första kontakten med hembryggt öl. Linköping har en stark och aktiv lokal hembryggningsförening och Centerpartiets partiledare är en van besökare vid hembryggningseventen i sin hemstad.

 

I en exklusiv intervju med Beernews berättar han om hur han följt landets hantverksbryggerier växa från hobbyverksamheter till den industri det är idag. Det trots, vad han upplever vara, en krånglig och bakåtsträvande alkohollagstiftning som hellre fäller än friar och som han anser behöver ses över.

 

Ett exempel på inkonsekvent och krånglig alkohollagstiftning var när SM i hembryggning skulle arrangeras i Göteborg 2021, men fick ställas in på grund av att tillståndsenheten i Göteborg tolkade alkohollagen på ett sätt som ej tillät att mästerskapet kunde genomföras. Samtidigt har det, även om det inte alltid varit problemfritt, genomförts SM på andra orter runt om i landet i drygt 30 års tid.

 

Även Göteborgs bryggerier har genom åren upplevt svårigheter när de sökt provsmakningstillstånd för att kunna servera öl till besökare i sina bryggerier, samtidigt som vissa av deras branschkollegor på andra orter i landet kunnat utveckla sina besöksverksamheter utan att stöta på samma sorts motstånd hos sina tillståndshandläggare. Något som får Centerledaren att reagera.

 

– Det är helt galet att det ska kunna vara 290 olika tolkningar av en och samma lagstiftning. Det är ett jätteproblem, att vi har så många olika tolkningar. Det måste kunna vara lika över hela landet och jag och Centerpartiet är jättetydliga – det måste vara hellre fria än fälla. Inte som det är idag där många väljer att fälla istället för att fria. Man får testa. Det finns fortfarande mycket i den svenska alkohollagstiftningen som aldrig har testats. Testa det då. Tillåt det. Vad skulle hända?

 

Muharrem Demirok menar att det räcker med att titta på våra grannländer för att förstå att rädslan för lättade tyglar kring alkohollagstiftningen är överdriven och han kan inte se att ändringar av den skulle leda till den typen av stora problem som andra är rädda för. Han återkommer flera gånger till att vi måste ha tillit till svenskens sunda förnuft och våga lita på befolkningens omdöme.

 

I både Norge och Finland har man, likt vi har i Sverige, statliga monopol som reglerar försäljningen av drycker över en viss alkoholhalt. En sak som dock markant skiljer länderna åt är var den gränsdragningen görs. I Sverige dras gränsen vid 3,5% medan det i Norge är tillåtet att sälja drycker med en alkoholhalt på 4,7% i dagligvaruhandeln. I Finland har regeringen nyligen lagt fram en proposition till riksdagen om att höja gränsen för jästa alkoholdrycker i butiker, från nuvarande 5,5% till 8%. Ett förslag som Muharrem Demirok inte tycker är orimligt.

 

– Det är den här oheliga alliansen som vi har med den svenska alkohollagstiftningen och hela rädslan med att vårt monopol på något sätt ska hotas. Det är uppenbart att i Finland så gör man en annan bedömning. Jag ser inga konstigheter i att vi i Sverige följer det finska exemplet framöver och att man faktiskt tillåter en högre alkoholhalt för drycker i matbutiker, samtidigt som man har monopolet kvar och samtidigt som man tillåter gårdsförsäljning. Det är liksom helt olika segment som man pratar om, det är helt olika efterfrågan i de här grupperna. Jag är en vän av Systembolaget, jag tycker det fungerar bra på det stora hela. Men det fungerar långt ifrån perfekt och då behöver man se över det.

 

Apropå gårdsförsäljning så är det en fråga som ligger Muharrem Demirok och Centerpartiet särskilt varmt om hjärtat. Statusen i frågan är dock väldigt oklar, många i branschen hade förväntat sig att det skulle hända mer än vad det gjort sedan regeringen öppnade upp för gårdsförsäljning. Muharrem Demirok upplever att det finns en majoritet i riksdagen som är för gårdsförsäljning och vill gärna se frågan gå igenom så snabbt som möjligt.

 

– Vi behöver inte utreda det här igen. Man har redan utrett frågan otroligt många gånger och det finns ingenting som pekar på att monopolet skulle vara hotat över huvud taget. Många som jag träffar som driver bryggerier tycker att Systembolaget är bra, däremot så behöver man skapa nya förutsättningar också för det regelverk vi har idag försvårar för så många. Om jag ska vara helt krass – det är helt galet det systemet vi har. Omodernt. Mossigt.

 

Det är många producenter som är rädda att TSLS (tillfälligt sortiment, lokalt sortiment) skulle läggas ner om gårdsförsäljning blir verklighet.Vad tror du att Systembolagets reaktion blir?

 

– Jag har mött företagare som har sagt att Systembolagets personal har viftat lite med det där, ett lite illa dolt hot som man har uppfattat det. Jag tycker det är helt sinnessjukt faktiskt. Man kan inte hålla på så som en statlig aktör. Man har ett otroligt stort ansvar för den verksamheten som pågår och man kan inte vara sig själv närmast i det. Man måste se utanför sin egen bubbla. Där tycker jag Systembolaget ska se det här som en stor möjlighet. Jag tror att både det lokala sortimentet kommer att finnas kvar och möjligheten att kunna sälja öl på sin gård.

 

Gårdsförsäljning må vara något som han brinner för, men Muharrem Demirok ser den inte som den viktigaste frågan för landets mikrobryggerier. Att få bättre förutsättningar för att skapa lönsamhet i företagandet handlar enligt om honom mer om skattefrågor. Ett genomförande av differentierad alkoholskatt ser han som oerhört viktigt men understryker att han och Centerpartiet vill att man genomför skattelättnader för småföretagare oavsett bransch. Partiet har lagt fram ett förslag om slopade arbetsgivaravgifter för de första fem anställda i ett företag. Ett grepp som man tänker ska ge goda förutsättningar för bättre lönsamhet hos småföretagare och i kombination med en differentierad alkoholskatt kan det ge nya möjligheter till verksamhetsutveckling inom ölbranschen.

 

När Muharrem Demirok tillåts släppa politiken för ett ögonblick – och innan han ges tillfälle att ge sig hän åt att provsmaka hembryggd öl i Campushallen – framkommer det att han inte är någon stor lagerölsfantast, men att han uppskattar karaktärsfull IPA. Det framkommer även att han tycker om att använda öl i matlagningen, favoriträtten att tillaga är nämligen portergryta och varje år bakar han vörtbröd med vört från stadens lokala bryggerier.
Muharrem Demirok avslutar genom att ge den lokala småskaliga bryggerinäringen en rejäl kärleksförklaring:

 

– Ja men det är ju fantastiskt. Det är något annat. Jag vet vem som har bryggt det, jag vet var råvarorna kommer ifrån, jag ser när företagen växer och vad det innebär. Varje klunk öl blir lite godare när man vet allt det också.