Närke Kulturbryggeri var deras gemensamma livsprojekt. Men bryggeriet drivs vidare även efter att Hans-Göran ”Håge” Viktorsson tragiskt gick bort tidigare i höstas. Bland annat blir det fler batcher av kultölen Kaggen.

2016 blev ett rekordår för Närke Kulturbryggeri. Men resan dit har varit tuff de senaste åren.

– Det var nog på gränsen att vi kunde få bryggeriet att överleva, säger Hå-Ge Viktorsson.

Sveriges Oberoende Bryggeriers ordförande Berith Karlsson skrev ett långt brev till finansdepartementet där hon krävde ett möte för att diskutera svensk alkoholskatt. Än så länge har hon inte ens fått svar.