Systembolagets nya regler inför påsk

Systembolaget ändrar sina regler inför påsken, när man väntar sig fler besökare än vanligt. Foto: Systembolaget.

Den här veckan lär det vara fler besökare än vanligt hos Systembolaget. Då ändrar man reglerna för att kunna följa de rekommendationer som gäller i samhället.

Under de senaste veckorna har vi i flera artiklar berättat om Systembolagets verksamhet i corona-tider. Försäljningen har ökat, men det har också handlat om stängda butiker på grund av personalbrist och möjligheten att kunna beställa lokala öl har varit ifrågasatt.

Under påskveckan lär trycket öka i butikerna och då ändrar Systembolaget på flera regler för att hantera kunderna. Bland annat blir det tal om att slussa in folk i butiken när trycket är stort.

– När vi behöver slussa beror helt på kundtillströmning och butikernas storlek, idag sker det troligen i hälften av våra butiker vid något tillfälle. Under påskveckan blir det i fler butiker, säger Therese Elmgren på Systembolagets pressavdelning.

Planen med slussningen är förstå att inte ha för många besökare i butiken samtidigt.

En annan ny regel blir att det ska vara max tre till fem personer i varje kassa. Där ska dessutom ett avstånd hållas till andra kunder och det jobbas just nu med att sätta upp markeringar för var kunder ska stå när de köar.

– Vid slussning kommer butiksmedarbetare att stå vid entrén och förklara för kunderna varför vi gör det här och hur det fungerar, menar Elmgren.

Risken med slussningen är att det i stället blir kö utanför butiken, och det är inte heller tillåtet enligt Folkhälsomyndigetens riktlinjer.

– Hur köer utanför butiken hanteras kan variera, beroende på att det ser olika ut utanför våra butiker.