Så vill Tareq hjälpa krögare att klara sig

Tareq Taylor vill få så många krögare som möjligt att ta sig igenom corona-krisen. Foto: Cecilia Wikbladh

Ett bättre system för permitteringar. Och en sundare syn på hur restauranger sköter sig i kristider. Det är två viktiga frågor för Tareq Taylor, som var med och grundade Tillsammans Ur Krisen.

Tillsammans Ur Krisen är resultatet av hur krögare runt om i landet kände oro när corona-krisen började på allvar i Sverige.

– Stockholm, Göteborg och Malmö hade alla samlingar med krögare och vi i Malmö fick kontakt med Stockholm. Det var så det började, säger Taylor.

Han är en av Sveriges mest kända krögare och har synts en hel del i tv-sammanhang. Men nu handlar det inte så mycket om vilka rätter som ska tillagas, utan om att få en bransch att överleva.

Tareq Taylor tycker till exempel att media har ett ansvar, inte minst när det gäller rapporteringen om de kontroller som gjorts på uteserveringar.

– Vi har 10000-tals restauranger i landet och det är kanske fem som har fått stänga på grund av problemen. Det blåses upp väldigt stort trots att de allra flesta sköter sig. Man ska absolut få stänga om man inte sköter sig, men de allra flesta sköter sig, säger han.

Taylor tycker också att det finns en orättvisa med de höga krav som ställs på just restauranger, när det ses mellan fingrarna på andra håll i samhället.

– Jag tycker det finns precis lika stor anledning att vara orolig för trängsel i butiker. Jag åkte dessutom tåg häromdagen och när tåget var lite försenat samlades det säkert 100 personer på perrongen och det fanns ingen som hade någon kontroll på det.

En av de viktigaste frågorna för Tillsammans Ur Krisen är att underlätta för krögarna när det gäller administration. Han menar att till exempel reglerna för permittering är alldeles för krångliga.

– Hela det systemet är skapat för industrin där man jobbar lika mycket varje dag. Vi har inga sådana dagar hos oss, om en gäst kommer försent ska han eller hon ha sin mat ändå. Nu är det så krångligt att permittera inom restaurangbranschen att flera väljer att avskeda sin personal i stället. Då tappar vi kompetent personal, säger Taylor.

Han ser också en risk för att många som permitterat kommer att hamna i problem längre fram på grund av de krångliga reglerna.

– Jag är jätterädd för att många som inte har ett back-office med ekonomer kommer att tvingas betala tillbaka pengar för att de inte uppfyller reglerna. Det är krångligt, och man startar inte en restaurang för att man är ekonom, man gör det för att man gillar hantverket.

Han ser inte att krisen kommer att vara över än på länge och tror att det kommer att krävas statligt stöd för att inte branschen ska tappa riktigt många aktörer.

– Det kommer att behövas ekonomiska verktyg. I dag får vi bidrag för att kunna ha folk att gå hemma, det vore bättre om vi fick bidrag så att de kunde jobba. När vi tvingas att skära ned på antalet sittplatser kan vi inte nå samma omsättning som tidigare.

Tillsammans Ur Krisen jobbar nu stenhårt för att få till förbättringar, inte minst samtalar man mycket med branschorganisationerna. För krögarna handlar det inte bara om att överleva här och nu, utan att också kunna ha möjligheter att hitta tillbaka när coronaviruset är borta.

– Som det ser ut nu tror jag att vi kan ha restriktioner i kanske ett år till. Sedan tar det ett till två år att återhämta sig.