Regeringen får kritik för utebliven hjälp

Karin Johansson och Jonas Siljhammar vill ha bättre lösningar för att få sänkt hyra för restaurang- och barägare. Foto: Svensk Handel och Visat.

Statens fem miljarder som skulle gå till hyressänkningar för bland annat restauranger och barer fungerar inte. Det menar Karin Johansson och Jonas Siljhammar i en debattartikel.

Johansson jobbar för Svensk Handel och Siljhammar för branschorganisationen Visita. De hävdar att hyressänkningar som regeringen vill se inte alls blivit av, och därmed gör pengarna inte nytta.

– Modellen bygger på att regeringen står för halva hyresreduceringen som fastighetsägaren gör, upp till hälften av den fasta hyran. Men när inga hyressänkningar sker kommer inte stödpaketet krisande företag till gagn. Att inte ens statens egna bolag sänker hyrorna är direkt pinsamt för regeringen. Så kan det inte fortsätta, skriver de på sajten Besöksliv.

När fastighetsägarna inte vill sänka sina hyror går alltså inga pengar ut till de restauranger och barer som kämpar med lägre omsättning i dessa tider.

– När en stödform är utformad så att den inte når tänkta mottagare är det ett tydligt tecken på att utformningen är fel. Vi har från det att förslaget presenterades uttryckt en skepsis och flertalet gånger påtalat för regeringen att tillämpningen är krånglig och godtycklig. Det tragiska är att vi i detta har fått rätt.

De båda kräver att regeringen snabbt gör om upplägget så att pengarna kan komma att användas nu när de verkligen behövs.

– Det finns goda exempel där framför allt mindre fastighetsägare har haft god dialog med sina hyresgäster och mött upp med hyressänkningar. Dock är det oftast så att när våra pressade medlemmar får brev från fastighetsägarna i dessa dagar handlar det tyvärr oftare om inkassokrav än om en utsträckt hand om tillfällig hyresreduktion.