Skånsk satsning på ölets olika råvaror

Det satsas rejält på utbildning om ölets råvaror i Skåne. Vid fyra tillfällen genomförs träffar där man kan lära sig mer och knyta nya kontakter.

Det är via det EU-finansierade projektet Pilot Dryck som organisationen Smaka På Skåne genomför de fyra dagarna.

– Det är mest fokus på öl och alkoholfria drycker, men kommer även att handla en del om vin, säger Anna Lind Levin, projektledare för Pilot Dryck.

Under hösten ska det också skapas en dryckesfestival i Malmö, så det blir en intensiv höst.

– Tanken är att det här ska vara en injektion och vi vill inspirera olika grupper. Inte bara bryggare utan gärna bönder som kan välja att odla malt eller humle, säger Lind Levin.

Ett av målen är att få bryggerierna att i större utstärckning använda lokala råvaror, något det redan finns ett intresse för.

– Vi ska bjuda in bönderna och se till att skapa ett intresse och även knyta kontakter.

Här är de fyra dagarna:

20 augusti 9.00–15.30

Temadag om humle på Kornheddinge gård

Hur kan vi öka användningen av skånsk humle som råvara i öl?

Föreläsning av humleexperten Else Marie Strese och studiebesök i odlingen.

Workshops diskuterar samarbeten mellan odlare och producenter.

4 september Marknadsföring av hantverksöl

Folk Mat och Möten, Malmö 8.00–17.00

Hur kan små ölbryggare marknadsföra sig framgångsrikt tillsammans?

Föreläsning och samtal om logistik och marknadsföring av mindre bryggerier

med James Calder, Head of Public Affairs and Communication på SIBA,

Society of Independent Brewers i England som också kallas

”The Voice of British Brewing”.

15 september

Temadag om öl och skånska råvaror på Regionmuseet Kristianstad

Temadagen kommer även att vara öppen för ölintresserade besökare på

museet. Under dagen kommer vi att lära oss mer om skånsk humle och malt

och i workshops diskutera samarbeten mellan odlare och producenter och hur

den skånska ölen kan få en egen terroir.

12 november Temadag om malt i Trolle Ljungby

Smaka på Skåne bjuder in till en temadag om malt som produceras i Skåne.

Syftet är att främja användandet av skånsk malt i dryckesproduktion.

Målgrupp är ölbryggare, odlare och förädlare, studenter vid YH-utbildningen

för bryggeritekniker. Vi lär oss mer om malt i allmänhet och skånsk malt i

synnerhet diskuterar samarbeten mellan odlare och producenter.