Nytt projekt ska ge mer öl i Skellefteå

BRYGGERIENKÄT 2019-2020

Oscar Boström svarar på våra enkätfrågor. Foto: Privat.

Nya projekt ska ta Skellefteå Bryggeri framåt under 2020. Det och mer får du veta av vår enkätserie.

1. Vad var det bästa som hände för ert bryggeri/företag under 2019?
– Hop On IPA blev ett riktigt kanonskott och var den första produkten i en större förnyelse av vårt sortiment. Vi började vidga våra existerande ramar, släppa prestigen och på alla sätt visa lite mer av våra personligheter på bryggeriet.

2. Vad blir era största satsningar eller förändringar i verksamheten under 2020?
– Fler av våra produkter kommer under året att bli helt ekologiska, och vårt delmål för året är att de ekologiska råvarorna ska utgöra minst 95% i vår tillverkning. Tekniska förbättringar leder också till att vi ska minska vår användning av koldioxid. Vi som är små kan också bidra!

3. Hur mycket öl producerade ni 2019 och hur mycket räknar ni med att producera under 2020?
– Ungefär 150 000 liter, något lägre än vi hoppats på. Fokus har legat mer på att hitta rätt kurs än på försäljning. Vi ligger nu i startgroparna för ett nytt, mer lekfullt projekt som vi hoppas ska utmynna i att fler upptäcker vad vi kan och vill. Så vi har siktet inställt på 200 000 liter för 2020.

4. Vilken fråga tror du blir viktigast för svenska bryggerier under 2020? Varför?
– Alkoholpolitiken i stort. Hela 2019 har varit fyllt av debatter kring detta ämne och vi tror att debatten kommer hetta till ännu mer. Det är bra att folk engagerar sig!

5. Vilket svenskt bryggeri imponerade mest på dig under 2019? Varför just det bryggeriet?
– This Is How. Ett bryggeri som lyckats pricka rätt på många plan och gjort det ruggigt bra!