MHF kräver nollgräns för alla i trafiken

Motorförarnas Helnykterhetsförbund vill skärpa kraven när det gäller alkohol och trafik. Dels vill man ha en nollgräns i trafiken, dels vill man ha en lag som gör eftersupning till ett brott.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund har cirka 15000 medlemmar och jobbar framför allt med frågor som rör alkohol och trafik. På kort tid har man presenterat två förslag som rör alkohol i trafiken.

Ett av förslag är att det ska vara nollgräns för alkohol i trafiken. 1990 sänktes den tillåtna alkoholhalten i trafiken från 0,5 promille till 0,2 promille.

– Det är viktigt att markera att alkohol och trafik aldrig hör ihop. Det blir svårare om man accepterar att folk dricker litegrann och sedan kör. Vi vill att man ska ha inställningen att ska jag köra bil i trafiken då avstår jag helt från alkohol, säger Lars Olov Sjöström, MHF:s trafiksäkerhetschef, till sajten Accent.

Med en nollgräns menar man att man får bort osäkerheten hos de potentiella förare som druckit eller smakat lite alkohol. Då skulle det inte gå att köra bil ens kort efter att ha druckit en lättöl.

Enligt ansvariga myndigheters siffror görs det cirka 12 000 rattfyllekörningar i den svenska trafiken varje dygn och i var tredje dödsolycka är en rattonykter förare inblandad.

MHF vill även ändra lagen för så kallad eftersupning. Det finns exempel på förare som orsakat olyckor eller betett sig konstigt i trafiken och som klarat sig undan även med alkohol i blodet. Då har de testats efter att färden avslutats och hävdat, rätt eller fel, att de druckit efter att de parkerat bilden. Det vill MHF ändra så att eftersupningen förbjuds. I Norge finns en sådan lag, där du räknas som rattfull om du dricker inom sex timmar efter att ha varit inblandad i en olycka.